Millespakan ensisijainen tehtävä on järjestää kuntien vastuulla olevan asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely. 

Yritysjätettä voidaan vastaanottaa ns. TSV-jätteenä (toissijainen vastuu), mikäli yrityksen tarvitsemaa palvelua ei ole kohtuudella saatavilla markkinoilta.

Jätteen haltija voi ilmoittaa jätteestään Materiaalitori.fi -sivustolla. Ilmoituksen tulee olla voimassa vähintään 14 vrk. Saatujen tarjousten perusteella jätteen haltija arvioi, ovatko tarjoukset kohtuullisin ehdoin saatuja vai onko tarpeen pyytää TSV-palvelua Millespakalta. Kun mahdollinen TSV-palvelun tarve ilmaistaan jo jäteilmoitusta tehtäessä, palvelupyyntö voidaan tarjousajan umpeuduttua ohjata Materiaalitorin kautta Millespakalle ja tehdä sopimus jätteen vastaanottamisesta.

TSV-sopimus edellyttää, että jäte soveltuu käsiteltäväksi kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta:

Materiaalitori.

Sivujen suunnittelu WebGarden Oy