Tarjouspyyntö Millespakka Oy:n Soinin hyötyjäteaseman rakentamisen toisesta vaiheesta – päivitettyjä tietoja

12.3.2024

Millespakka Oy rakennuttaa Soiniin hyötyjäteasemaa.
Pyydämme tarjouksia hyötyjäteaseman toisesta vaiheesta, jonka aikana hyötyjäteasema rakennetaan valmiiksi. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa.

Hankintaan liittyvät asiakirjat alla.

Hankintaan liittyvät lisäkysymykset tulee toimittaa hankinta-asiakirjoissa määriteltyyn aikaan mennessä. Kysymykset vastauksineen julkaistaan tämän ilmoituksen yhteydessä viikon 14 aikana.

Tarjouspyyntö
Liite 1 Työselitys/urakkaohjelma

Liite 2 Tarjouslomake

Tekniset dokumentit:
Pohjapiirros
Leikkaukset
Sosiaalitila
Vaarallisten aineiden varasto

 

Päivitettyjä tietoja määräaikaan mennessä esitettyjen kysymysten perusteella:

Rampin lavapaikkoihin rakennetaan varaus puristimelle. Tämän vuoksi tulosuunnasta ensimmäisenä oikealla olevalle lavapaikka varustetaan jakokaapilla ja voimavirralla.

Rampin sadevesikaivot voidaan yhdistää 110 mm putkella rampin keskellä kulkevaan 400 m sadevesiputkeen.

Haluatko jakaa tämän?

Viimeisimmät artikkelit