Millespakka vastaanottaa hyötyjäteasemilla vaarallisia jätteitä ja alueen apteekit lääkejätteitä. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia kymmenellä hyötyjäteasemalla ja alueen kymmenessä apteekissa vastaanotettujen vaarallisten jätteiden ja lääkejätteiden noudosta ja käsittelystä sekä tarvittavien keräysastioiden toimittamisesta.

Urakka-alue kattaa Alajärven, Soinin, Kyyjärven, Perhon, Halsuan, Reisjärven, Lestijärven, Vimpelin ja Lappajärven kunnat.

Hankintailmoitus liitteineen on julkaistu julkisten hankintojen tietokanta Hilmassa.

 

Oheisina tiedostoina hankintapyyntöön liittyvät liitetiedostot. Tarjoukseen liittyviin kysymyksiin julkaistaan vastaukset tämän tiedotteen yhteydessä 21.11. klo 12 jälkeen.

Tarjouspyyntökirje

Hyötyjäteasemat ja apteekit

Vaarallisen jätteen astiat hyötyjäteasemilla

Arvio vuosimääristä

Tarjouslomake

 

 

 

Sivujen suunnittelu WebGarden Oy