Millespakka Oy

Category Archives: Yleinen

Kampanja 9-luokkalaisille vaarallisista jätteistä

Pieni mutta vaarallinen

Millespakka järjestää alueensa (Alajärvi, Halsua, Lappajärvi, Lehtimäki, Lestijärvi, Kyyjärvi, Perho, Soini, Reisjärvi ja Vimpeli) yläkoululaisille suunnatun kampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vaarallisista jätteistä sekä niiden oikeaoppisesta lajittelusta ja käsittelystä. Kampanjassa tehdään viisi erilaista vaarallisiin jätteisiin liittyvää tehtävää, jotka kootaan yhteen vapaavalintaisella tavalla esimerkiksi esitelmään, kuvina, videona, blogiin tai omalle nettisivulle. Vaarallisen jätteen aiheella saa tärkeän ja ajankohtaisen lisän oppituntien sisältöön.
Kaikkien osallistuneiden luokkien kesken arvotaan pääpalkintona 100 € lahjakortti.
Pienessä purkissa tai tuotteessa voi piillä iso vaara, jos sen sisältö on luokiteltavissa vaaralliseksi aineeksi. Esimerkiksi pesuaineet, liuottimet, aerosolit ja maalit ovat käytöstä poistettuna vaarallista jätettä. Kampanjoimme ja jaamme tietoa vaarallisen jätteen oikeasta lajittelusta, koska asia on hyvin tärkeä. Kyseessä olevat jätteet aiheuttavat terveydellistä vaaraa ihmisille ja pilaavat ympäristöä.

Osallistuminen

Ilmoita luokka/ryhmä mukaan kampanjaan 5.9. mennessä tästä linkistä:

https://goo.gl/forms/nsnbrYYWsLl6lGX43

Kaikille alueemme yläkouluille lähetetään postitse julisteita ja tehtävänanto. Asiasta on lähetetty myös sähköpostia kaikille kemianopettajille. Laittakaa julisteet koulun/kemian luokan seinälle. Tehtävänä on vastata 5 kysymykseen vaarallisiin jätteisiin liittyen. Annamme teille täyden vapauden toteuttaa vastaukset parhaiten katsomallanne tavalla; se voi olla esitelmä, kuvia, video, blogi tai nettisivu. Ottakaa kuvia, olkaa luovia ja käyttää mielikuvitusta! Voitte työskennellä ryhmässä, yksittäin tai pareittain, mutta pääpalkinnon arvontaan osallistutaan luokkana.
Kun tehtävät on tehty opettaja käy tehtävät läpi luokan kanssa ennen niiden palauttamista. Palauttakaa tehtävät 8.10 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: ira.kekarainen@millespakka.fi.
Huomioithan, että vastausmateriaalia saatetaan käyttää Millespakan viestinnässä. Arvonta voittajaluokasta tehdään lokakuun aikana. Kaikki kilpailuun osallistuneet oppilaat ja opettajat saavat yllätyspalkinnon!
Yläkoululaisten vaarallisten jätteiden kampanja järjestetään kuuden jäteyhtiön voimin ja mukana ovat Millespakan lisäksi; Botniarosk, Ekorosk, Etappi, Stormossen ja Vestia, kattaen yhteensä 57 kuntaa.
Lisätietoa vaarallisista jätteistä:
Lajitteluohjeet – Vaarallinen jäte
www.vaarallinenjate.fi
Lisätieto kampanjasta voit kysellä:
Ira Kekarainen
ira.kekarainen@millespakka.fi
044 2844 183

Ekopiste poistetaan Kyyjärveltä

Kyyjärveltä poistetaan ekopiste viikolla 27 osoitteesta Peuralinnantie 620.

Piste poistetaan maanomistajan pyynnöstä.

 

Seuraava lähin ekopiste sijaitsee osoitteessa Koskimäentie 119. Täältä löytyvät jäteastiat lasille, paperille ja metallille.

Paletin pihasta, Vaasantie 2 löytyy jäteastiat myös pakkausmuoville ja kartongille.

 

Ystävällisin terveisin: Millespakka Oy

Jätelain muutos vähentää ekopisteitä

JÄTELAIN JA PAKKAUSASETUKSEN MUUTOS VÄHENTÄÄ EKOPISTEITÄ

Jätelain ja pakkausasetuksen muutoksen myötä siirtyi pakkausten keräysvastuu 1.1.2016 kunnilta pakkausten tuottajille eli pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojille. Käytännössä pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kustannukset sisällytetään pakattujen tuotteiden myyntihintoihin. Pakkauksia ovat esimerkiksi metallipurkit, lasitölkit sekä kartonkipakkaukset. Monet pakkausmateriaaleista ovat sellaisia, joita on perinteisesti vastaanotettu ekopisteillä.

Pakkausjätteen käsittely- ja hyödyntämisvastuu siirtyi ensisijaisesti pakkausten tuottajien edustajalle Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Ringin tavoitteena on 1850 keräyspisteen verkosto Suomessa. Kun koko maassa on aiemmin ollut 4500 kunnallisen jätehuollon ylläpitämää ekopistettä, tarkoittaa tämä sitä että kaikki pisteet eivät muutu Rinki-ekopisteiksi.

Ringin pisteisiin tulee Ringin kyltit sekä uutena asiana Millespakan toimialueella kartonginkeräysastiat. Rinki on ottanut muutaman Millespakan ekopisteistä hoitaakseen. Ringin hoitamien ekopisteiden tyhjennykset sekä alueen siistimisen hoitavat Ringin urakoitsijat. Ringin ekopisteitä Millespakan toimialueelle tulee 17 kappaletta, joista viidessä on muovinkeräys.

Millespakka Oy täydentää tätä verkostoa jatkamalla keräystä osassa vanhoista ekopisteistä, lähinnä etäämmällä kuntakeskuksista. Näihin pisteisiin jää metallin ja lasipakkausten keräys, keräyksessä on noudatettava Ringin lajitteluohjeita. Niissä vastaanotetut materiaalit toimitetaan Ringille kierrätettäväksi. Lisäksi Millespakka jatkaa muovinkeräystä yhdellä pisteellä niissä kunnissa, joissa Ringillä ei ole muovinkeräys-pistettä. Muovinkeräys nykyisessä laajuudessaan päättyy ja jatkossa jokaisesta kunnasta löytyy pääsääntöisesti vain yksi muovinkeräyspiste.  Muovinkeräyspisteisiin kelpaa kuitenkin ainoastaan pakkausmuovi – muu muovi on laitettava kiinteistön omaan jäteastiaan.

Jätehuoltomääräysten mukaan kuluttajilla ei ole enää velvoitetta lajitella muovia vaan muovin voi laittaa kiinteistön omaan jäteastiaan. Jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa vaarallista jätettä tai muuta jätteenkuljetukseen soveltumatonta jätettä.

Muutokset siis johtuvat lain ja asetuksen muutoksesta. Tämän vuoksi moni kuntalainen joutuu varautumaan siihen, että kierrätykseen menevät jakeet on jatkossa toimitettava uuteen paikkaan. Paikat tosin löytyvät pääsääntöisesti kauppojen lähistöltä ja ovat hyvin käytettävissä kauppareissun yhteydessä.

Rinki Oy:n ja Millespakka Oy:n täydentävät ekopisteet kunnittain